پنج‌شنبه 3 بهمن‌ماه سال 1387 @ 23:32

برو جیمی خیلی خسته شدم

به نام اونی که دیگه میخوام بهش بگم خیلی از زندگی خسته شدم

خیلی

کی وقتشه که دیگه از رو زمین برم

کی؟؟؟


 

 
آی خدا دلگیرم ازت ، آی زندگی سیرم ازت


آی زندگی می میرم و عمرمو می گیرم ازت


این غصه های لعنتی از خنده دورم میکنن


این نفسای بی هدف زنده به گورم می کنن


چه لحظه های خوبیه ثانیه های آخره


فرشته مردن من منو از اینجا میبره


چه اعتراف تلخیه ، انگار رسیدم ته خط


وقت خلاصی از همس ، آی دنیا بیزارم ازت


« شریک زجه های من بگو که گوشت با منه »


ببین که زخمای تنم شاهد حرفای منه ؟


ای خدا دلگیرم ولی احساس غم نمیکنم


چون با توام پیش کسی سرم رو خم نمیکنم ....
میدونم عزیزم


میدونم بد جوری دلت شکوندم

ولی...

منو ببخش

میدونم که خیلی نامردی کردم

ولی...

منو ببخش

میدونم گذاشتم غرور مردانگیت به خاطرم بشکونی

ولی...

منو ببخش

میدونم کاری کردم که جلوی من نامردترین رومینای دنیا اشک بریزی

ولی...

منو ببخش

میدونم خیلی نامردی کردم

ولی...

منو ببخش

میدونم دلت شکوندم

ولی...

منو ببخش

میدونم عشقت نابود کردم

ولی...

منو ببخش

جیمی میدونم نامرد ترین آدم روزگارم ولی تروخدا منو ببخش

میدونم نفرت انگیز ترین دختر دنیا هستم ولی خواهش میکنم منو ببخش

میدونم با عذر خواهی های من قلب شکستت خوب نمیشه

ولی تروخدا منو ببخش

میدونم همه چیز میدونم ولی تو از پشیمونیه من خبر نداری

منو ببخش

جیمی به خاطرت جلوی همه ی دوستام تو وبلاگم به نامرد بودنم اعتراف کردم پس تروخدا منو ببخش

جیمی منو ببخش خواهش میکنم

منو ببخش
دوباره اشک                                         دوباره درد

   دوباره گریه یه مرد

دوباره زخم                                           دوباره آه

   یه بازیه پر اشتباه                  دوباره می بینم تو رو

می گم بمون اما برو              گریه هامو نبین برو

  به پای من نشین برو            به پای من نشین برو

عمرتو پای من نریز                                  به فکر من نباش عزیز

حیف تو قربونی بشی                         تو غصه زندونی بشی

جیمی برو

من لیاقت تو رو ندارم

تروخدا منو فراموش کن

من لیاقت عشق پاکت ندارم

من خیلی نامردم

جیمی لیاقتت ندارم

تروخدا برو

برو و رومینا رو با درداش تنها بزار

بزار تنها باشه

بزار سزای کارای بدش ببینه

برو

فقط برو